Typografi

Moderna museét

Typografiförslag till Moderna Museéts utställning om Max Ernst. Max var känd för att frottera, dvs måla tavlor med saker under duken. I hans anda valde jag att frottera bokstäver i Stockholms gatubild.